Камелия - толкование сна в соннике

Сонник Симона Кананита

Камелия - (цветок) - приглашение на торжество